کارگاه آموزش خانواده
شناخت دنیای کودک (شناخت مراحل رشد و محیط کودک) ارتباط مؤثر بین کودک و مادر معرفی روش‌های گوناگون بازی (بازی‌های حرکتی، شعر، داستان، نقاشی، و...)

کارگاه ادبیات نمایش خلاق
قصه گوئی ، قصه سازی ، کتابخوانی ، شعر خوانی ، بازی های نمایشی

کارگاه کتابخوانی
داستان، شعر، و...

کارگاه نقاشی کودک
چاپ ، کلاژ ، تصویر سازی ، بازی با رنگ ها

کارگاه سفال و دست ورزی
استفاده از مواد مختلف از قبیل خمیر ، شن ، گل و ...

کارگاه کاردستی و حجم سازی
کاردستی با وسایل بازیافتی ، وسائل تزئینی ، عروسک و اسباب بازی خلاقانه

کارگاه پرورش ذهن و بدن کودک
تمرین تنفس ، حرکات هماهنگ و ریتمیک ، آگاهی از ذهن، بازی ، آرامش ، یوگا

کارگاه گردش محله و گردشگری
آشنایی با محیط خود ،با مشاهده و گفت‌و گو، آشنایی ساده با محل زندگی- جغرافیا و تاریخ آن، مشاغل، ارتباط مؤثر اجتماعی، پارک، اماکن طبیعی، موزه، نمایشگاه، و...

کارگاه حرکتی بازی -ورزش

مشاوره( کارگاه گروهی و مشاوره فردی)
شناخت رشد و تحول، اداره خشم، ارتباط مؤثر، آموزش جنسی، حل مسئله، و...

کارگاه ذهن‌آگاهی و یوگا
ویژه کودکان و بزرگسالان با تنفس، حرکات هماهنگ و ریتمیک، آگاهی از بدن و ذهن، بازی. افزایش تمرکز و انرژی، کاهش استرس و اضطراب، افزایش اعتماد به نفس، افزایش انعطاف‌پذیری، پرورش ذهن خلاق، تنش‌زدایی، بهبود عملکرد ایمنی بدن، آرامش بیشتر، و...

همکاری با سایرین
برگزاری کارگاه‌های مهارت زندگی، خارج از مؤسسه در همکاری بامؤسسات، مدارس، و مهدهای کودک

کارگاه قصه گوئی