گروه:
گروه :مقالات
ارتباط موثر یعنی چه؟
ارتباط موثر یعنی چه؟ چرا باید به این موضوع توجه کنیم. برای اینکه با ایجاد ارتباط موثر، شخص قادر می باشد سخن و احساس خود را به درستی و دقت به طرف مقابل منتقل نماید به طوری ک او کاملا جان کلام را درک نماید. داشتن چنین مهارتی باعث میشود در هر محیطی که قرار میگیریم بتوانیم با یک یک اعضای آن ارتباط صحیح و سازنده برقرار نماییم. در اینجا بیشتر طرف صحبت ما ارتباط اعضای خانواده به خصوص فرزندان و والدین می باشد. خانواده سالم، خانواده ایست که بین اعضای آن، به خصوص فرزندان و والدین ارتباط دوستی حاکم باشد. توانایی ایجاد ارتباط موثر یکی از مباحث رشد فردی است. در شرایط دشوار امروز که دنیا درگیر یک بیماری خطرناک است نیاز ما به توانمند شدن در جهت ایجاد ارتباط موثر برای حفظ آرامش در فضایی از همکاری و مشارکت ضروری است. عدم ارتباط موثر با کاهش همکاری و هماهنگی و ایجاد تنش، هرگونه سازندگی را غیرممکن می کند. چهار مطلب مهم در ایجاد ارتباط موثر: 1- خودشناسی( اگر خود را نشناسید و آگاه نباشید، چطور می توانید انتظار داشته باشید که دیگران شما را بشناسند و به شما گوش دهند.) راهکار مهم برای خودشناسی، صادق بودن با خود است. صادق بودن با خود، به معنی اینکه آنچه ک هستم و میخواهم باشم را همیشه در نظر بگیرم و اون چیزی که میخواهیم دیگران انجام دهند ( به خصوص فرزندانمان) را اول خودمان انجام دهیم. ترس ها، خشم ها، دلخوری ها، و کلا احساسات ، سیستم ارزشی و اولویت های خودمان را بشناسیم. عمل ما در زندگی متناسب با گفته هایمان باشد. از دلایلی که ممکن است بچه ها به حرف بزرگتر یا والدین گوش ندهند این است ک عمل و گفتار والدین یکی نیست و این همان عدم صداقت است که مانع ایجاد ارتباط موثر می شود. 2-دیگرشناسی برای مدیریت بهتر خانواده و ایجاد رابطه ی سالم، شنونده خوب بودن لازم و ضروری است، که این باعث شناخت طرف مقابل ( در اینجا کودک) می شود و باید بدانیم کودک ما، در کجا هست، علایقش چیست، توانمندی هایش چگونه است و چه چیزهایی می توانیم از او انتظار داشته باشیم؛ و قوانین را واقع بینانه و با مشارکت کودک و همه اعضای خانواده وضع کنیم. 3-شنونده خوب بودن شرایط شنونده خوب بودن: * به درستی به حرف طرف مقابل( در اینجا کودک) گوش دهیم. * در چشمان او نگاه کنیم و تمام توجه خود را معطوف به او و گفته هایش کنیم. * شنیده های خود را به طور ساده و خلاصه عنوان کنیم تا کودک متوجه شود ما حرفش را فهمیده ایم و درک کرده ایم. * توجه به زبان بدن کودک برای درک بهتر احساس او. *بسیار مهم است ک حس کودک را درباره مسئله ای مطرح میکند بدانیم. * عدم پیش داوری و قضاوت، اینکه اجازه بدهیم کودک صحبت کند و نظر و خواسته ی خودش را بگوید و حس خودش را بیان کند، نه اینکه فقط از خودمان بگوییم که من در این سن بودم این کار را میکردم یا آن کار را میکردم. باید از این خودشیفتگی بیرون بیایم تا بتوانیم شنونده خوبی باشیم. * با او همدلی و همدردی و همراهی کنیم. 4- استوار کردن یک برنامه تربیتی پویا بر مبنای شناخت واقع بینانه از نکات بسیار مهم در برقراری رابطه ی موثر: * قرار دادن خود در جایگاه طرف مقابل و دیدن موضوع از زاویه نگاه او میباشد. * اعمال قوانین در رابطه، درباره مسائل مختلف لازم است ولی ضروری است که قوانین در حد فهم و درک کودک باشد. * دادن حق انتخاب به کودک و احترام به خواسته ی او در مبحث عدم ارتباط موثر یکی از نکات بسیار مهم، عدم توجه والدین به وضعیت، شرایط، و خواسته ی کودک است، بنابراین اگر والدین با تهدید، اصرار، توهین، تحقیر، و تنبیه، به هر شکلی بدون توجه به شرایط، علایق و تمایل کودک خواست خود را تحمیل نمایند، معمولا کودک در نهایت خواسته والدین را می پذیرد ولی در واقع و در عمق درونش آن را قبول ندارد و بیشتر در اثر ترس یا عوامل دیگر، آن عمل را انجام می دهد و در برابر خواسته های خودش سکوت میکند ولی در اولین فرصت ممکن آن رفتار مورد تایید خود را هر چند اشتباه و آزاردهنده باشد برای دیگران تکرار خواهد کرد. تحمیل، تحقیر، توهین، تبعیض، و... مخربترین عوامل ایجاد ارتباط موثر می باشند. در مقابل، احترام، همدلی، حق انتخاب، و شناخت بدون پیش فرضها، منجر به ارتباط سالم و رشد اعتماد به نفس، و... می شود.
مرجع:
گروه :مقالات
Link Sample
تست ثبت لینک ریفرنس