فرزانگان فردا نگر
موسسه غیر تجاری -شماره ثبت 40507
کاربر:   میهمان   [ورود اولیاء    خروج ]

خانم شهناز مفرح (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)

لیسانس روان شناسی کودک از دانشگاه ساندیگو Sandigo امریکا

فوق لیسانس روان شناسی تربیتی از UCSB امریکا

مشاور تربیتی اولیاء و مربیان

مسئول آموزش و تربیت بچه ها در حوزه های چند گانه رشد

استفاده از محضر اساتیدی همچون استاد اصغر پتگر - استاد نامی پتگر - استاد الخاص - استاد سلیمیان و ...

سابقه 25 ساله در حوزه تربیت وآموزش

 

آقای بهرام بیانی(رییس هیئت مدیره)

لیسانس برق از دانشگاه صنعقی شریف

فوق لیسانس کامپیوتر از دانشگاه American University آمریکا

فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه American University آمریکا

مشاور و پژوهشگر تاریخی ایران

مشاور فنی در امور برق

کارشناس هنری در حوزه خط شناسی و شاهنامه شناسی

 

آقای کاوه بیانی(نائب رییس هیئت مدیره)

لیسانس ادبیات فارسی از دانشگاه تهران

مترجم و ویراستار متون قدیمی فارسی

مسلط به زبان عربی

مسلط به زبان انگلیسی

مسلط به زبان آلمانی

پژوهشگر در حوزه ادبیات فارسی وزبانهای باستانی

 

آدرس: تهران - خیابان بهشتی- خیابان صابونچی -شماره 24 طبقه 3 واحد 66