فرزانگان فردا نگر
موسسه غیر تجاری -شماره ثبت 40507
کاربر:   میهمان   [ورود اولیاء    خروج ]
نمایش موضوعات
اجرای قصه توسط کودکان
احترام به خود و دیگران
اداره خشم و اضطراب
ارتقاء ارزش‌های اجتماعی
اعتماد به نفس
انعطاف‌پذیری
بازی
بازی ورزش
تصویرگری‌ قصه
تعادل
تقویت حرکات بنیادین کودکان
تقویت روحیه برد و باخت
توجه به حقوق شهروندی
توجه به محیط زیست و احساس مسئولیت به حفظ محیط زیست
چابکی
خلاقیت
خودباوری
خودیاری
رشد عاطفی
رشد مهارت‌های ورزشی
رضایتمندی
سرعت
شادی
قدرت ابراز وجود
قصه‌سازی
قصه‌گویی
مهارت حل مسئله
مهارت‌های زندگی
نقاشی
نمایش خلاق
هماهنگی عصب عضله
هماهنگی قامتی
همکاری
همیاری
کنترل بدن
یکپارچگی حسی
آدرس: تهران - خیابان بهشتی- خیابان صابونچی -شماره 24 طبقه 3 واحد 66