فرزانگان فردا نگر
موسسه غیر تجاری -شماره ثبت 40507
کاربر:   میهمان   [ورود اولیاء    خروج ]

خانم آذر گنجی: با شعار یاگیری + خلاقیت ، توانایی + مهارت = موفقیت

فوق لیسانس علوم ورزشی گرایش رفتارحرکتی

مربیگری و داوری کاراته از امریکا، ژاپن و فدراسیون کاراته ایران

مربی باشگاه حجاب و باشگاه های خصوصی در تهران

مربی ورزشی کودکان سفارت ژاپن و سوئد به مدت یکسال

شرکت در مسابقات و سمینارهای ورزشی در اوکیناوا- ژاپن

کسب مقام قهرمانی در مسابقات داخلی

مربیگری بازی و ورزش کودکان از فدراسیون ورزش های همگانی ایران، انجمن بازی و ورزش کودکان

طراحی و اجرای جشنواره های بازی و ورزش کودکان

انجام تست های رشد مهارت های حرکتی کودکان

     
آدرس: تهران - خیابان بهشتی- خیابان صابونچی -شماره 24 طبقه 3 واحد 66