فرزانگان فردا نگر
موسسه غیر تجاری -شماره ثبت 40507
کاربر:   میهمان   [ورود اولیاء    خروج ]

سارا مفتح: با شعار هنر زیستن را با هنر نقاشی به کودکانمان آموزش دهیم

کارشناس ارشد از دانشگاه ایتالیا  Accademia di bella arti di Roma
شرکت در نمایشگاههای خصوصی و گروهی در ایتالیا و ترکیه
تدریس نقاشی در مهد کودک های دنیا
آموزش نقاشی و  چاپ در پیش دبستانی و مهد کودک پیوند

آدرس: تهران - خیابان بهشتی- خیابان صابونچی -شماره 24 طبقه 3 واحد 66